Trung Nam Container nhận vận chuyển container ở TPHCM và các tỉnh, các loại container 20 feet, 40 feet, 45 feet, container cải tạo, văn phòng, nhà container v.v...